Cijfers

wist je dat
elke dag sterven 20 mensen door een medische fout
&
elke dag worden 20 mensen invalide door een medische fout
bron: rapport NSPA 2005

Medische fouten worden niet of nauwelijks geregistreerd in Nederland,ondanks de wettelijke verplichting hiertoe art 4a Kwaliteitswet. Exacte cijfers zijn dan ook niet bekend. In het buitenland, onder andere de VS, Canada, Australiƫ, Nieuw Zeeland en Groot-Brittanniƫ, zijn onderzoeken gedaan naar het percentage medische fouten bij ziekenhuisopnames. Bij 10% van de ziekenhuisopnames wordt een medische fout gemaakt, 1% hiervan is heel ernstig en leidt tot overlijden dan wel invaliditeit. Uit deze gegevens zijn de cijfers voor Nederland afgeleid. Per jaar overlijden ongeveer achtduizend mensen aan een medische fout. Nog eens achtduizend mensen worden invalide. Dit zijn schattingen, in werkelijkheid heeft men geen idee om hoeveel mensen het gaat. Deze cijfers kunnen het topje van een ijsberg zijn. Uit een opinieonderzoek eind 2005 blijkt dat in de afgelopen 35 jaar 6% van de Nederlanders boven de achttien jaar slachtoffer was van een grote medische fout. 16% was slachtoffer van een kleine medische fout. Dit komt neer op 25.000 tot 50.000 ernstige medische fouten per jaar.