Registratie

wist je dat
medische fouten worden niet geregistreerd in Nederlands
bron: Inspectie Gezondheidszorg

Officiële gegevens ontbreken dan ook. We weten niet welke en hoeveel fouten huisartsen, specialisten per vakgebied, verpleegkundigen en ziekenhuizen per afdeling en in het algemeen maken. We weten dus ook niet om hoeveel slachtoffers het gaat. Velen van hen weten niet eens dat er een medische fout is gemaakt. Ze worden hier namelijk in het algemeen niet over geïnformeerd.
Ook melden artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen meestal de medische fouten niet aan de Inspectie Gezondheidszorg, ondanks de wettelijke verplichting hiertoe, art 4a Kwaliteitswet.

De overheid en de artsenorganisatie hebben de afgelopen jaren plannen gemaakt om te komen tot systemen van registratie van medische fouten. Zij benadrukken het belang van veilig en vrijwillig melden door de artsen. Op deze manier proberen overheid en KNMG de artsen over te halen fouten te rapporteren. Tot nu toe verzwegen de artsen hun fouten uit angst voor juridische gevolgen.

Het is belangrijk dat medische fouten geregistreerd worden, maar de anonimiteit van Veilig Incident Melden (VIM) kan ertoe leiden dat de arts zijn verantwoordelijkheid voor de fout ontloopt. Wanneer fouten zorgvuldig geregistreerd worden, kunnen ze worden onderzocht en kan er van worden geleerd. Zo kan worden voorkomen dat dezelfde medische fouten in de toekomst weer worden gemaakt. Dit voorkomt veel leed. Het spreekt boekdelen dat onder andere bedrijfsongevallen, sportongevallen en verkeersongevallen al jaren geregistreerd worden. Medische fouten en hun slachtoffers worden doodgezwegen. Zo hebben de politieke en de media enkel oog voor ïncidenten”, zogenaamd geïsoleerde gevallen en situaties. Zij besteden nauwelijks aandacht aan de structurele problematiek van medische fouten. Dit moet veranderen.